Tuesday, October 27, 2009

TUGASAN KELAS: kenapa guru perlu membuat kajian tindakan

mengapa seorang guru perlu melakukan kajian tindakan???

1. untuk memperbaiki kaedah pengajaran bagi memastikan pelajar dapat membina pengetahuan dalam setiap pembelajaran di dalam kelas (pembelajaran bermakna).

2. mengubahsuai dan menguji kaedah-kaedah pengajaran yang dicadangkan pada kajian lepas ke dalam topik pembelajaran yang lain.

3. menjadikan guru lebih berfikiran kreatif dan kritis dalam mencari kaedah yang sesuai untuk memperbaiki sistem pendidikan negara

4. menjadikan pelajar lebih berminat dengan pembelajaran di dalam kelas

5. meningkatkan kualiti modal insan agar ianya seimbang dari segi intelek, rohani, emosi, jasmani dan sosial

6. merapatkan jurang pendidikan

7. memperbaiki amalan dalam sistem pendidikan bersesuaian dengan peredaran masa secara teori dan praktikal

8. menggalakkan guru menjadi pengkaji atau penyelidik sepanjang masa

9. membantu untuk mengurangkan atau mengatasi masalah disiplin pelajar yang dihadapi di sekolah

10. guru lebih proaktif dalam mencari penyelesaian masalah

No comments:

Post a Comment