Friday, November 20, 2009

AKTIVITI 6: Kekuatan Pengajaran Sains dan Perdagangan

SAINS
 • Pelajar sentiasa berhadapan dengan sains dalam kehidupan seharian.
 • Guru boleh memberi contoh / menunjukkan aplikasi sains dalam kehidupan seharian.
 • Pendekatan kaedah pengajaran menggunakan bahan maujud dapat meningkatkan minat dan sifat ingin tahu pelajar.
 • Guru juga boleh menggunakan aktiviti berpusatkan pelajar seperti aktiviti dalam kumpulan, menjalankan ujikaji (eksperimen), simulasi, main peranan, lakonan, perbincangan, dsb dalam proses PnP; menjadikan pelajar lebih mudah memahami topik pengajaran. Ini juga dapat meningkatkan minat pelajar.
 • Guru menyediakan aktiviti yang mementingkan penglibatan pelajar secara aktif dalam proses P&P.
 • Guru menyediakan pengajaran berdasarkan pengalaman pelajar dalam kehidupan.
PERDAGANGAN
 • guru boleh mengadakan banyak aktiviti mengikut kesesuaian topik
 • guru boleh menggunakan bahan maujud yang senang didapati sebagai contoh bahan bantu mengajar
 • kandungan matapelajaran Perdagangan boleh diaplikasikan dalam kehidupan (usahawan yang berjaya)
 • pelajar dapat melihat realiti keadaan di sekeliling melalui subjek Perdagangan
 • pelajar dapat belajar melalui pengalaman dan juga aktiviti seharian

No comments:

Post a Comment