Thursday, November 12, 2009

AKTIVITI 3: Tugasan Kajian Tindakan (Kolokium Januari 2009)

Saya telah memilih dua kajian tindakan pada Kolokium DPLI Januari 2009 iaitu:

1. Aplikasi Pengubahsuaian Tingkah Laku ke Atas Pelajar Pendidikan Khas Menggunakan Teori Pelaziman Operan. (Badrol Hisham bin Majid, Junaidon bin Abd Majid dan Hafiz bin Mohamad Dom)

2. Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Melalui Teknik Gubahan Lirik Lagu. (Robiah Mohamad dan Siti Hajjar Hasnaa Yahya)

Kedua-dua kajian tersebut sesuai dengan maksud kajian tindakan. Dalam kedua-dua kajian, pengkaji-pengkaji mencari penyelesaian dalam sesuatu masalah yang dihadapi dalam amalan mereka dalam bidang pendidikan. Kaedah yang digunakan merupakan satu cara penambahbaikan dalam memperbaiki dan meningkatkan sistem pendidikan. Ianya tidak sahaja tertumpu dalam bidang akademik, malah ianya juga menekankan dalam bidang sahsiah seperti kajian tindakan pertama.

No comments:

Post a Comment