Tuesday, November 3, 2009

TUGASAN 3: Laporan Kolokium DPLI Januari 2009

Kajian Tindakan 2:

Meningkatkan Minat Pelajar Dalam Mata Pelajaran Pendidikan Islam Melalui Teknik Gubahan Lirik Lagu.

Robiah Mohamad dan Siti Hajjar Hasnaa Yahya


Penyelia: Dr. Mohd Aderi Che Noh


1. Penyataan masalah kajian.
 • kajian dilakukan bagi menarik minat pelajar dalam mata pelajaran Pendidikan Islam dan melatih pelajar mengingati fakta menggunakan teknik gubahan lirik lagu.
2. Metodologi, setting dan sampel kajian
 • kajian dilakukan terhadap 25 orang pelajar Tingkatan 1 dan 2 SMK Desa Perdana.
 • kajian dijalankan menggunakan kitaran Kemmis & Mc Taggart (1998) sebanyak 2 kitaran.
 • kitaran pertama: guru menggubah lirik lagu dari topik Doa penyeri Hidup berdasarkan melodi lagu "Tanya Sama Pokok". Guru membuat rakaman audio dan memainkan di dalam kelas.
 • kitaran kedua: guru meminta pelajar menggubah lirik lagu dari topik yang sama secara berkumpulan dan dipersembahkan dalam bentuk pertandingan.
3. Pengumpulan dan analisis data
 • data dikumpulkan melalui rakaman video, temubual dan pemerhatian.
 • daripada data yang diperolehi, pelajar lebih bersemangat dan seronok mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam.
 • pelajar lebih mudah mengingati fakta apabila menggunakan pendekatan gubahan lirik lagu.
4. Implikasi kajian
 • pendekatan ini memberikan motivasi kepada pelajar untuk mempelajari mata pelajaran Pendidikan Islam.
 • pendekatan ini juga memudahkan pelajar mengingati fakta dalam Pendidikan Islam.
 • Mengubah persepsi dan tanggapan pelajar terhadap mata pelajaran Pendidikan Islam.
5. Apa yang dipelajari dari kajian ini.
 • mencari pendekatan yang terbaik untuk menarik minat pelajar terhadap mata pelajaran yang diajar
 • menjadikan guru lebih kreatif.

No comments:

Post a Comment