Saturday, November 21, 2009

AKTIVITI 8: Cara Mengatasi Kelemahan Pengajaran Sains dan Perdagangan

SAINS
  • Mengadakan aktiviti P&P yang lebih menarik seperti permainan, perbincangan, kuiz antara kumpulan untuk menarik minat pelajar mempelajari Sains tidak lagi hanya menggunakan kaedah kuliah.
  • Permainan puzzle dapat membantu pelajar mengingati istilah-istilah sains
  • Membantu pelajar memahami dan mengingati teori dengan baik melalui aktiviti “hands-on”.
  • Memastikan semua pelajar mengambil bahagian dalam menjalankan semua aktiviti bukan hanya sebahagian pelajar sahaja. Penggunaan puzzle diharapkan dapat menarik minat semua pelajar mengikuti aktiviti p&p.

No comments:

Post a Comment